Desktop Schools Popup

Select a School

District 196 middle and high school students shifting from hybrid to distance learning Nov. 12

On Thursday, November 12, our middle school and high school students will shift to a full-time distance learning model, for at least four weeks, due to rising case rates and increased community spread of COVID-19 in our county and district. Elementary students will remain in the hybrid model, with two days of in-person learning per week, and child care for Tier I critical workers will continue for eligible students in grades K-6.

There will be some in-person learning opportunities for selected secondary students based on need. Our schools have already started to communicate specifics about the upcoming change, and families of students receiving special services will get more information next week.

November 9 and 10 have been changed to no school days for middle school and high school students only; elementary students will have school. Secondary teachers will be working these days to plan for a smooth shift to distance learning. November 11 remains a distance learning day for all students and teachers.

Students in the three remaining fall sports (competition cheerleading, football and volleyball) will be allowed to finish their seasons through section tournaments, with increased safety precautions. Winter sports and activities can begin with practice only when their season starts. All fall and winter athletics and activities are contingent on COVID-19 data and ongoing guidance from state and local health officials. 

The Minnesota Safe Schools Plan for the 2020-21 School Year calls for secondary students to shift to distance learning when the county 14-day average COVID-19 case rate reaches or exceeds 30. The Dakota County number reported this Thursday was 29.05. Health officials predict the number to top 30 next week based on how the county- and district-level data is trending. The actions above were recommended by our district’s Incident Command Team, which includes county and regional health and safety officials, and were approved by our School Board at a special meeting Thursday night.

We would rather not have to make this change, but this is something we need to do to slow the spread of COVID-19 in our district. Our goal is to get secondary students back at school in the hybrid model as quickly as possible, and eventually back to in-person learning full time for all students. We know how difficult this is for everyone. We remain committed to our families and staff, and will continue to make decisions based on what’s best for public health and the health of our students.

###

El jueves 12 de noviembre, nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria cambiarán a un modelo de aprendizaje a distancia a tiempo completo, por lo menos durante cuatro semanas, debido al aumento de los casos y el incremento de la difusión comunitaria de COVID-19 en nuestro condado y distrito. Los estudiantes de primaria permanecerán en el modelo híbrido, con dos días de aprendizaje en persona por semana, y el cuidado de niños para los trabajadores esenciales de nivel I continuará para los estudiantes elegibles en los grados K-6.

Habrá algunas oportunidades de aprendizaje en persona para estudiantes de secundaria seleccionados en base a la necesidad. Nuestras escuelas ya han comenzado a comunicar los detalles del próximo cambio, y las familias de los estudiantes que reciben servicios especiales recibirán más información la próxima semana.

Los días 9 y 10 de noviembre han sido cambiado a días sin escuela para los estudiantes de secundaria y preparatoria solamente; los estudiantes de primaria tendrán escuela. Los profesores de secundaria trabajarán estos días para planificar un cambio gradual a la educación a distancia. El 11 de noviembre sigue siendo un día de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes y profesores.

A los estudiantes de los tres deportes restantes del otoño (animadoras de equipos deportivos, fútbol y voleibol) se les permitirá terminar sus temporadas a través de torneos de sección, con mayores precauciones de seguridad. Los deportes y actividades de la temporada del invierno sólo pueden comenzar con las prácticas cuando comience la temporada. Todos los deportes y actividades de otoño e invierno dependen de los datos de COVID-19 y de la orientación constante de los funcionarios de salud estatales y locales.

El Plan de Escuelas Seguras de Minnesota para el Año Escolar 2020-21 exige que los estudiantes de secundaria pasen a la enseñanza a distancia cuando el promedio de casos COVID-19 del condado en 14 días alcance o supere los 30. El número del condado de Dakota reportado este jueves fue de 29.05. Los funcionarios de salud predicen que el número llegará a 30 la próxima semana basado en la tendencia de los datos del condado y el distrito. Las acciones arriba mencionadas fueron recomendadas por el Equipo de Mando de Incidentes de nuestro distrito, que incluye oficiales de salud y seguridad del condado y la región, y fueron aprobadas por nuestra Junta Escolar en una reunión especial el jueves por la noche.

Preferiríamos no tener que hacer este cambio, pero es algo que tenemos que hacer para frenar la propagación de COVID-19 en nuestro distrito. Nuestro objetivo es que los estudiantes de secundaria vuelvan a la escuela en el modelo híbrido lo más rápido posible, y eventualmente volver a la enseñanza presencial a tiempo completo para todos los estudiantes. Sabemos lo difícil que es esto para todos. Seguimos comprometidos con nuestras familias y personal, y continuaremos tomando decisiones basadas en lo que es mejor para la salud pública y la salud de nuestros estudiantes.

###

Khamiista, Nofeembar 12, dugsigeena dhexe iyo ardayda dugsiga sare waxay u wareegi doonaan qaab waxbarasho oo masaafo dhan ah, ugu yaraan afar toddobaad, sababo la xiriira heerarka kiisaska oo sii kordhaya iyo faafitaanka bulshada ee COVID-19 ee degmadeena iyo degmadeena. Ardayda dugsiga hoose waxay ku sii jiri doonaan qaabka isku dhafan, iyada oo laba maalmood oo shaqsi ahaan wax loo baranayo usbuucii, iyo daryeelka carruurta ee Tier I shaqaalaha muhiimka ah ayaa u sii socon doona ardayda u-qalanta ee fasallada K-6.

Waxa jiri doona xoogaa fursado waxbarasho oo shakhsi ahaaneed ah oo loogu talagalay ardayda dugsiga sare ee la xushay iyadoo lagu saleynayo baahida. Dugsiyadeenu waxay durba bilaabeen inay la xiriiraan waxyaabaha gaarka ah ee ku saabsan isbeddelka soo socda, qoysaska ardayda qaata adeegyo gaar ah waxay heli doonaan macluumaad dheeri ah usbuuca soo socda.

Nofeembar 9 iyo 10 waxaa loo beddelay inaanay jirin maalmo dugsiyeed ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga sare oo keliya; ardayda dugsiga hoose waxay yeelan doonaan iskuul. Macallimiinta dugsiga sare waxay ka shaqeyn doonaan maalmahan sidii ay u qorsheyn lahaayeen in si fudud loogu beddelo waxbarashada fog. Nofeembar 11 waxay u tahay maalin barasho fog ardayda iyo macallimiinta oo dhan.

Ardayda saddexda ciyaarood ee dayrta u hartay (tartamayaasha farxadda leh, kubbadda cagta iyo kubbadda laliska) ayaa loo oggolaan doonaa inay xilliyadooda ku dhammaystaan tartamada qaybta, iyadoo la kordhinayo taxaddarrada nabadgelyada. Ciyaaraha xilliga qaboobaha iyo waxqabadyadu waxay ku bilaaban karaan tababar keliya marka xilligoodu bilaabmo. Dhamaan ciyaaraha fudud iyo jiilaalka iyo waxqabadyadu waxay kuxiranyihiin xogta COVID-19 iyo hagista socota ee saraakiisha caafimaadka gobolka iyo deegaanka.

The Qorshayaasha Dugsiyada Badbaadada ah ee Minnesota ee sanad dugsiyeedka 2020-21 waxay ku baaqeysaa ardayda dugsiga sare inay u wareegaan waxbarashada fog marka heerka 14-maalmood ee celceliska kiisaska COVID-19 uu gaaro ama ka bato 30. Lambarka Degmada Dakota ee la soo sheegay Khamiistii wuxuu ahaa 29.05. Saraakiisha caafimaadku waxay saadaalinayaan tirada inay noqon doonto 30 sare usbuuca soo socda iyadoo lagu saleynayo sida xogta heer degmo iyo degmo ay u socoto. Ficillada kor ku xusan waxaa ku taliyay Kooxda Amarka Dhacdooyinka degmadeena, oo ay ku jiraan saraakiisha caafimaadka iyo badbaadada ee gobolka iyo gobolka, waxaana ku ansixiyay Gudiga Iskuulkeena kulan gaar ah oo ay yeesheen habeenki Khamiista.

Waxaan doorbideynaa inaan sameyno isbadalkan, laakiin tani waa wax aan ubaahanahay inaan sameyno si aan uyareyno faafitaanka COVID-19 ee degmadeena. Hadafkeenu waa inaan ardayda dugsiga sare kula soo noqono iskuulka qaabka ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan, ugu dambayntiina aan ugu noqono shaqsiyan wax u barashada waqti buuxa ee ardayda oo dhan. Waan ognahay sida ay taasi ugu adag tahay qof walba. Waxaan u heellan nahay ballanqaadka qoysaskeenna iyo shaqaalaheena, waana sii wadi doonnaa go'aannada ku saleysan waxa ugu wanaagsan caafimaadka bulshada iyo caafimaadka ardayda.